Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Tvisteløsning og prosedyre

Jacobsen arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, personvern og generell kontraktsrett.


Jacobsen bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med både generell rådgivning og tvisteløsning. Han har omfattende erfaring fra oppsigelses- og avskjedssaker. Han håndterer også saker om blant annet arbeidstid, permittering, virksomhetsoverdragelser, konkurrerende virksomhet, inngåelse- og endring av arbeidsavtaler samt tariffspørsmål og arbeidskamp.


De siste årene har Jacobsen arbeidet mye med personvern, spesielt bistand til bedrifter og organisasjoner for å sikre etterlevelse av GDPR-regelverket. I tilknytning til dette har han, i samarbeid med Lene Langseth, holdt en rekke praktisk rettede foredrag om GDRP for bedrifter, ulike næringsforeninger og for NHO.


Jacobsen er også en erfaren kontraktsrettsjurist. Han bistår jevnlig bedrifter med blant annet kontraktsrevisjoner og kontraktsutforming. Bjørn var dessuten komiteleder da Norsk Standard i 2011 utarbeidet alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse.


Jacobsen er medforfatter av boken «Kollektiv Arbeidsrett», Universitetsforlaget (2014). Han har vært sensor og veileder på Universitetet i Oslo siden 2003, og holder jevnlig kurs- og foredrag innen arbeidsrett.

Arbeidserfaring

 • Fra 01.02.2020 Advokat / partner i TYR Advokatfirma AS (tidligere Advokatfirmaet Kildebo AS)
 • 2018–2020 Advokat / partner i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
 • 2011–2018 Advokat / partner i Brækhus Advokatfirma DA
 • 2009–2011 Advokat i NHO Service
 • 2007–2009 Advokat i Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • 2006–2008 Dommerfullmektig Valdres tingrett
 • 2002–2006 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • 2001–2002 Trainee i Advokatfirmaet Wiersholm
 • 2001 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Utdannelse

 • 2004 Advokatbevilling
 • 2002 Cand.jur., Universitetet i Oslo