Karoline Grønvoll

Advokatfullmektig

Strafferett

Karoline Grønvoll jobber hovedsakelig med strafferett, både som forsvarer og bistand.


Grønvoll fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2022. Hun skrev masteroppgave innen barnerett med tittelen "Barns rett til oppreisningserstatning ved krenkelser av privatlivets fred etter skadeerstatningsloven § 3-6".

Arbeidsefaring

  • 2022 Fra juni 2022, advokatfullmektig i TYR Advokatfirma AS

Utdanning

  • 2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø