Sigrid Frogner Larsen

Senioradvokat

Fast eiendom
Boligrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Borettslag og eierseksjonssameie
Landbruk
Tvisteløsning og prosedyre
Konkurs

Sigrid Frogner Larsen arbeider hovedsakelig med strafferett, fast eiendom og generell kontraktsrett.


Larsen bistår både private og næringsdrivende klienter med rådgivning og tvisteløsning innenfor avtalerettens område, eksempelvis saker etter avhendingsloven, bustadoppføringsloven, håndverkertjenesteloven, husleieloven og annen avtalerett/kontraktstolkning. Hun tar også på seg saker som gjelder fast eiendom, som for eksempel naborett, hevd, servitutter og eiendomsgrenser.


Innenfor strafferetten tar hun på seg oppdrag som både forsvarer og bistandsadvokat. Hun har også erfaring innenfor økonomisk kriminalitet. Dersom du er utsatt for et alvorlig straffbart forhold kan Larsen også gi deg veiledning dersom du er usikker på om du ønsker å anmelde saken til politiet.


Med sin bakgrunn som både politiadvokat, dommerfullmektig og advokat, har hun mye erfaring med rettslige prosesser og hun ser saken din fra et bredt perspektiv som er nyttig når du ønsker råd om hvordan din sak best bør håndteres.

Arbeidserfaring

  • Fra juni 2020 Senioradvokat i TYR Advokatfirma AS (tidligere Advokatfirmaet Kildebo AS)
  • 2019-2020 Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Seksjon for økonomi- og miljøkriminalitet
  • 2018-2019 Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt
  • 2015-2018 Dommerfullmektig i Nordre Vestfold tingrett
  • 2010-2015 Advokat i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
  • 2008-2010 Advokatfullmektig i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Utdannelse

  • 2010 Advokatbevilling
  • 2008 Master i rettsvitenskap, UiO