Nyheter og aktuelt fra
TYR Advokatfirma

Må eiendomsmeglere ved salg opplyse om offentlige planer som ikke er endelig og vedtatt?

I årets første utgave av Norges Eiendomsmeglerforbunds blad «Eiendomsmegleren» (utgave 1, 2023) har advokat Snorre Nøstdahl og advokatfullmektig Tuva Sørby bidratt med en artikkel om hvilke opplysninger eiendomsmeglere må gi i forbindelse med salg.

Link til Eiendomsmegleren (utgave 1, 2023):
https://magasin.digital/dm/
eiendomsmegleren/1-2023/

Er innleie fra bemanningsforetak en saga blott?

Den 1. april 2023 endres arbeidsmiljøloven. Endringene er dramatiske for bemanningsforetak, og vil også ha stor betydning for bedrifter som i dag har et stort behov for midlertidig arbeidskraft. Endringene vil gjøre det vesentlig vanskeligere å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. I praksis må mange bemanningsforetak gå fra utleie av arbeidskraft til å rekruttere arbeidskraft på vegne av sine kunder. Det betyr at den enkelte arbeidstaker i stor utstrekning ikke vil være ansatt hos bemanningsforetaket, men direkte hos kunden.
Hva endres?

Nytt kompetanseområdet - helserett

Vi har utvidet vårt kompetanseområde til også å omfatte helserett. Helsesektoren er i dag et område med omfattende lovgivning, og inneholder regler som gjelder både helse- og omsorgstjenesten, helsepersonell og pasienter/brukere.

Frifunnet for promillekjøring.

Advokatene i TYR Advokatfirma har en variert arbeidshverdag. Fra å utarbeide aksjonæravtaler den ene dagen til å arbeide som forsvarer i straffesaker dagen etter. I begge tilfeller gjelder det å gjøre et godt grunnarbeid. Advokat Bjørn Jacobsen var for kort tid siden forsvarer for en mann som var tiltalt for kjøring i påvirket tilstand. Han nektet for å ha kjørt bilen. Påtalemyndighetens bevis holdt ikke, og tiltalte ble derfor frikjent.

Nytt i arbeidsretten - høst 2022

Sommeren er langt på vei et tilbakelagt kapittel. Når arbeidsgivere og arbeidstakere nå er tilbake på arbeid, er det greit å være klar over at arbeidslivets spilleregler har endret seg litt gjennom sommeren. Her får du en kort oppsummering av de viktigste endringene fra arbeidsrettsadvokatene i TYR Advokatfirma AS:

Ivar Strømsjordet tiltrådte som senioradvokat fra 20. juni.

Det er med stor glede vi kan informere om at Ivar Strømsjordet tiltrådte som senioradvokat hos oss den 20. juni.

Ivar har praktisert som advokat i Drammen i 37 år. Før han startet sin advokatkarriere var han amanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo og dommerfullmektig.

Ivar er en anerkjent og høyt respektert advokat. Han har lang og bred erfaring innenfor restrukturering og insolvens, alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold og familie og arverett. Ivar jobber også med styreverv.

Ivar vil være en stor faglig styrke for oss, og vi ønsker ham hjertelig velkommen på laget.

Arbeidsgivers adgang til lønnstrekk - endelig avgjort i Høyesterett

Tidligere i år behandlet lagmannsretten spørsmålet om arbeidsgivers adgang til lønnstrekk ved feilutbetalinger. Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett, og spørsmålet er nå rettskraftig avgjort.

Regnes reisetid som arbeidstid?

Et arbeidsforhold innebærer at en arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon for en arbeidsgiver mot betaling. Historisk sett har man i Norge i stor grad lagt til grunn – uten noen nærmere refleksjoner – at reiser som skjer i tilknytning til arbeidet skjer i arbeidstakers fritid. Dette er et standpunkt som på grunn av rettsutviklingen i EU- og EFTA-domstolen de siste ti årene ikke lenger er holdbart.

Fremtidsfullmakt – sikre dine egne interesser, unngå vergemål og offentlig innblanding

I en fremtidsfullmakt kan du legge føringer for hvordan interessene dine skal ivaretas, om du ikke lenger blir i stand til å ivareta interessene dine på egenhånd. Vi vil gjerne bistå deg når du skal skrive fremtidsfullmakt.

Konsesjonsplikt og boplikt – hva betyr dette og hvordan oppfyller du disse pliktene?

Har du planer om å kjøpe en bolig som du ønsker å bruke som feriehus i sommer, og har du i den forbindelse spørsmål om konsesjonsplikt eller boplikt? Vi kan gi deg svarene du trenger.

Gir skjeggkre rett til erstatning ved kjøp av bolig?

Høyesterett avsa nylig en dom vedrørende hvilke krav en boligkjøper har når det avdekkes skjeggkre i boligen. Konklusjonen var klar: Boligkjøperne fikk ikke skjeggkre-rabatt.

Offer for identitetstyveri? Dette må du vite

I mange tilfeller er det tilstrekkelig med innlogging på bankens nettside med personnummer, BankID og personlig passord. Det kan dermed søkes om lån uten særskilt kontakt med banken. Dette har svindlere utnyttet ved å ta opp lån i andre personers navn. Hvem skal måtte bære tapet som oppstår ved identitetstyveri?

Arbeidsgivers adgang til lønnstrekk ved feilutbetalinger – ny dom fra lagmannsretten

Det har lenge vært et omstridt spørsmål om en standardklausul i arbeidsavtalen kan danne grunnlag for arbeidsgivers adgang til å foreta lønnstrekk ved feilutbetalinger. Vi har skrevet en kort oppsummering av den nye dommen som belyser temaet.

Advokat med portefølje?

Vi i TYR Advokatfirma AS ønsker oss flere flinke og hyggelige kollegaer.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Vi tilbyr GDPR-opplæring av dine ansatte

Regelverket for GDPR oppstiller strenge krav til bedrifter og organisasjoner, inkludert at det skal sørges for opplæring av de ansatte. Vi tilbyr spesialtilpassede kurs for dine ansatte hvor vi kommer med konkrete eksempler på hva din virksomhet må overholde av regler.

Hva er lovlig og ulovlig bruk av mobiltelefon i bil?

Boten for ulovlig mobilbruk under kjøring ble tredoblet fra 1. januar 2021. Hva slags mobilbruk rammes egentlig av forbudet, og hvor lite skal til før du mister førerkortet?

GDPR – Følger din virksomhet personvernlovgivningen?

TYR Advokatfirma AS har spesialister innen personvern, og tilbyr bedrifter et kartleggingsmøte hvor vi redegjør for de viktigste lovpålagte kravene og vurderer om bedriften oppfyller disse.
Ta kontakt ved interesse.

Webinar 02.03.2021: Fra permittering til nedbemanning

TYR Advokatfirma AS holder webinar i arbeidsrett tirsdag 02. mars hvor temaet er: Fra permittering til nedbemanning.
Kontakt oss for påmelding.

Bor du i et borettslag eller eierseksjonssameie og mangler ladepunkt til el-bilen din?

Fra 1. januar 2021 fikk du en lovfestet rett til å sette opp et ladepunkt tilknyttet parkeringsplassen din.

Forbudet mot seksuell trakassering - avklaring fra Høyesterett

Høyesterett avsa nylig en dom som er verdt å merke seg. Dommen bidrar til å klargjøre forbudet mot seksuell trakassering i arbeidslivet.

Året som har gått og året som kommer

Året 2020 har vært spesielt for oss alle. Året har vært preget av Koronaviruset, men også av en rekke høydepunkter.

Her kan du lese om hva som har vært de store lyspunktene for oss.

Ny arvelov trer i kraft 01.01.2021 - hvilken betydning får det for deg?

Den nye arveloven trer snart i kraft, og dette kan være et godt tidspunkt å tenke gjennom hva som skjer med verdiene dine når du går bort. Store deler av dagens regler blir videreført i ny lov, men det er enkelte endringer som er greit å merke seg.

Vi ønsker tre nye ansatte velkommen

Det er en glede å kunne presentere våre tre nye ansatte, Sigrid Frogner Larsen, Elise Kielland Busengdal og Benedikte Isaksen.

Når boligdrømmen ender i et mareritt

Som forbruker har du heldigvis mange rettigheter i møte med profesjonelle entreprenører.

Krever koronaviruset ekstraordinære tiltak for din bedrift?

Norge er nå i en unntakstilstand. Store deler av næringslivet opplever en full stans. Staten, næringslivet og arbeidstakerne settes nå på en historisk prøve. Svært mange arbeidsgivere er nødt til å ta dramatiske grep og permittere store deler av arbeidsstokken. Lurer du på hva det betyr for din bedrift?

Skaper husleie og korona utfordringer for din bedrift?

Hvilke rettigheter har man som leietaker når myndighetstiltak innebærer at man må stenge ned eller får sine inntekter vesentlig redusert? Har man krav på leiefritak eller redusert leie?

Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Den siste tiden har vi fått flere henvendelser vedrørende ferie og ferieavvikling. Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål.

Risikoen for konkurs og forskuddsbetaling. Hvilke rettigheter har du?

Konkursen i Garderobe-Mannen AS har synliggjort risikoen ved forskuddsbetaling. Det er antatt at mer enn 2000 privatpersoner har betalt store forskudd, enkelte opp mot NOK 60 000. Mest sannsynlig vil de færreste av disse få pengene tilbake.

På tide å ta personvern på alvor?

GDPR var et hett tema i 2018 og mange syntes å være av den oppfatningen at det var for mye arbeid om man skulle etterleve det nye regelverket. Er det egentlig så mye arbeid?

Viktig når du pusser opp boligen

Mange overlater oppussings- og reparasjonsarbeid i boligen til en profesjonell håndverker. Av og til får vi ikke det sluttresultatet vi forventet.

Tips ved kjøp og salg av bolig

Kjøp av bolig er den største investeringen de fleste av oss gjør i løpet av livet. Flere opplever dessverre problemer i forbindelse med boligkjøp.

Personvernerklæring - og hvordan vi bruker data

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan TYR Advokatfirma AS samler inn og bruker personopplysninger når du besøker våre nettsider, er kunde av oss eller på annen måte er i kontakt med oss.