Nytt kompetanseområdet - helserett

Vi har utvidet vårt kompetanseområde til også å omfatte helserett. Helsesektoren er i dag et område med omfattende lovgivning, og inneholder regler som gjelder både helse- og omsorgstjenesten, helsepersonell og pasienter/brukere.

Vi gir juridisk bistand til både privatpersoner, virksomheter og helsepersonell. Er du pasient eller pårørende og trenger hjelp til å klage på mangelfulle tjenester, bruk av tvang eller har spørsmål om pasientskadeerstatning? Eller er du helsepersonell som trenger råd og veiledning om regelverk eller bistand i en tilsynssak? Ta kontakt med oss.

Eskil R. Lobben

Advokatfullmektig

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnevern
Forvaltningsrett
Helserett