Kan vi hjelpe deg?

Våre medarbeidere hjelper deg gjerne om du trenger bistand innenfor noen av våre kompetanseområder.

Aktuelt

Nytt i arbeidsretten - høst 2022

Sommeren er langt på vei et tilbakelagt kapittel. Når arbeidsgivere og arbeidstakere nå er tilbake på arbeid, er det greit å være klar over at arbeidslivets spilleregler har endret seg litt gjennom sommeren. Her får du en kort oppsummering av de viktigste endringene fra arbeidsrettsadvokatene i TYR Advokatfirma AS:

Ivar Strømsjordet tiltrådte som senioradvokat fra 20. juni.

Det er med stor glede vi kan informere om at Ivar Strømsjordet tiltrådte som senioradvokat hos oss den 20. juni.

Ivar har praktisert som advokat i Drammen i 37 år. Før han startet sin advokatkarriere var han amanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo og dommerfullmektig.

Ivar er en anerkjent og høyt respektert advokat. Han har lang og bred erfaring innenfor restrukturering og insolvens, alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold og familie og arverett. Ivar jobber også med styreverv.

Ivar vil være en stor faglig styrke for oss, og vi ønsker ham hjertelig velkommen på laget.

Arbeidsgivers adgang til lønnstrekk - endelig avgjort i Høyesterett

Tidligere i år behandlet lagmannsretten spørsmålet om arbeidsgivers adgang til lønnstrekk ved feilutbetalinger. Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett, og spørsmålet er nå rettskraftig avgjort.

Regnes reisetid som arbeidstid?

Et arbeidsforhold innebærer at en arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon for en arbeidsgiver mot betaling. Historisk sett har man i Norge i stor grad lagt til grunn – uten noen nærmere refleksjoner – at reiser som skjer i tilknytning til arbeidet skjer i arbeidstakers fritid. Dette er et standpunkt som på grunn av rettsutviklingen i EU- og EFTA-domstolen de siste ti årene ikke lenger er holdbart.