Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Wisløff har betydelig prosedyreerfaring og jobber hovedsakelig med strafferett og arbeidsrett. Etter mange år som politiadvokat har hun solid og bred erfaring innen strafferett.


Hun har også erfaring som både dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer.


Wisløff kan bistå med generell rådgiving innenfor alle sine arbeidsområder, og hun bistår både bedrifter og privatpersoner i alle problemstillinger som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hun har også styreverv.


Hun er fast forsvarer i Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har mange oppdrag som forsvarer i straffesaker. Hun har også jevnlig oppdrag som bistandsadvokat. Dersom du er utsatt for et alvorlig straffbart forhold kan Wisløff også gi råd og veiledning dersom du er usikker på om du ønsker å anmelde saken til politiet.

Arbeidserfaring

 • Fra 01.11.2019 Advokat / partner i TYR Advokatfirma AS (tidligere Advokatfirmaet Kildebo AS)
 • Fra 2016 Fast forsvarer i Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett
 • 2014–2019 Advokat / partner i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
 • 2013–2014 Konstituert tingrettsdommer i Drammen tingrett
 • 2011–2013 Dommerfullmektig i Drammen tingrett
 • 2007–2011 Politiadvokat 2 - faglig leder for vold, sedelighet og menneskehandel, Asker og Bærum politidistrikt
 • 2003–2007 Politiadvokat, Asker og Bærum politidistrikt
 • 2002–2003 Politifullmektig, Østfold politidistrikt
 • 2002 Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet

Utdannelse

 • 2006 Advokatbevilling
 • 2001 Cand.jur