TYR

Advokatene i TYR har forretningsforståelse og lang erfaring fra privat- og offentlig sektor.

Aktuelt

Ivar Strømsjordet tiltrådte som senioradvokat fra 20. juni.

Det er med stor glede vi kan informere om at Ivar Strømsjordet tiltrådte som senioradvokat hos oss den 20. juni.

Ivar har praktisert som advokat i Drammen i 37 år. Før han startet sin advokatkarriere var han amanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo og dommerfullmektig.

Ivar er en anerkjent og høyt respektert advokat. Han har lang og bred erfaring innenfor restrukturering og insolvens, alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold og familie og arverett. Ivar jobber også med styreverv.

Ivar vil være en stor faglig styrke for oss, og vi ønsker ham hjertelig velkommen på laget.

Arbeidsgivers adgang til lønnstrekk - endelig avgjort i Høyesterett

Tidligere i år behandlet lagmannsretten spørsmålet om arbeidsgivers adgang til lønnstrekk ved feilutbetalinger. Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett, og spørsmålet er nå rettskraftig avgjort.

Regnes reisetid som arbeidstid?

Et arbeidsforhold innebærer at en arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon for en arbeidsgiver mot betaling. Historisk sett har man i Norge i stor grad lagt til grunn – uten noen nærmere refleksjoner – at reiser som skjer i tilknytning til arbeidet skjer i arbeidstakers fritid. Dette er et standpunkt som på grunn av rettsutviklingen i EU- og EFTA-domstolen de siste ti årene ikke lenger er holdbart.

Fremtidsfullmakt – sikre dine egne interesser, unngå vergemål og offentlig innblanding

I en fremtidsfullmakt kan du legge føringer for hvordan interessene dine skal ivaretas, om du ikke lenger blir i stand til å ivareta interessene dine på egenhånd. Vi vil gjerne bistå deg når du skal skrive fremtidsfullmakt.

Vår historie og hvordan vi jobber

Nysgjerrig på hvordan vi jobber? I TYR Advokatfirma er vi opptatt av å tilpasse oss dine behov, skape verdi og opererer med full transparens overfor våre oppdragsgivere.

I tråd med ny tjenestelov opplyses at TYR Advokatfirma AS er medlem av Den norske advokatforening.

Vår kompetanse

Her kan du få en bedre oversikt over hva vi i TYR kan hjelpe deg med. Vi bistår klienter fra offentlig sektor, så vel som et bredt spekter oppdragsgivere fra næringsliv til private engasjement.

Under fagområdene kan du også lese om hva våre forskjellige fagområder innebærer for deg og/eller din virksomhet.

Våre medarbeidere

Her får du en oversikt over våre medarbeidere og deres juridiske spisskompetanse.

Kontakt oss gjerne dersom du trenger hjelp innenfor noen av våre kompetanseområder.

Karriere

Vi i TYR Advokatfirma AS ønsker oss flere flinke og hyggelige kollegaer.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Vi vil gjerne høre fra deg

Har du generelle henvendelser eller ønsker å komme i dialog med oss, finner du vår kontaktinformasjon og besøksadresse her.