Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness har jobbet som advokat siden 2009. Før dette jobbet hun blant annet i mange år i påtalemyndigheten, og hun har også vært dommerfullmektig i Oslo tingrett. Hun jobber både som forsvarer og bistandsadvokat med alle typer straffesaker og hun har også bred erfaring som prosessfullmektig i en rekke typer sivile saker.


Helene Elness er fast forsvarer i Hurtigsaksprosjektet i Oslo tingrett, og hun er fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun er også fast bostyrer for skiftesaker i Drammen tingrett.


Helene Elness har bred erfaring fra alle typer straffesaker, og hun er i særlig stor grad forsvarer i sedelighetssaker, voldtektssaker, økonomisaker, narkotikasaker og voldssaker. Når det gjelder sivile saker jobber hun med ulike saker, men har særlig bred erfaring med saker innenfor barneloven i tilknytning til samvær, fast bosted og foreldreansvar. Slike saker henger også ofte sammen med skilsmisseoppgjør og krav om skjevdeling.


Hun har også lang erfaring med arveoppgjør og testamenter, saker om usaklig oppsigelse fra arbeidsgiver og saker om feil og mangler på bolig, bil, båt mm.


Helene Elness er medlem av Disiplinærutvalget i Den norske advokatforening.

Arbeidserfaring

 • 2020– Advokat / partner, TYR Advokatfirma AS (tidligere Advokatfirmaet Kildebo AS)
 • 2015–2019 Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
 • 2009–2014 Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
 • 2006–2008 Dommerfullmektig, Oslo tingrett
 • 2002–2006 Påtaleleder, Asker og Bærum politidistrikt
 • 1999–2002 Politifullmektig/politiadvokat, Asker og Bærum politidistrikt
 • 1999–1999 Politifullmektig, Oslo politidistrikt
 • 1997–1999 Politiadjutant, Vestoppland politidistrikt
 • 1993–1997 Rådgiver i seksjon for teletjenester, Statens teleforvaltning (nå Post- og Teletilsynet), avdeling for markedstilsyn og konsesjoner

Utdanning

 • 2009 Advokatbevilling
 • 1993 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
 • 1992 Spesialfag i EU-rett, University of Southampton, England

Medlemskap

 • Forsvarergruppen
 • Den Norske Advokatforening