Nina Elisabeth S. Andresen

Advokat & Partner

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Tvisteløsning og prosedyre

Nina Andresen jobber hovedsakelig med strafferett, barnefordelingssaker og familie- og arverett.


Hun har tidligere jobbet i forvaltningen, som dommerfullmektig i Drammen tingrett og som politiadvokat, og har dermed bred erfaring innenfor sine arbeidsområder. Hun har solid prosedyreerfaring i forbindelse med både straffesaker og sivile saker.


Andresen kan bistå med generell rådgivning, utarbeide dokumenter og avtaler knyttet til barnefordelingssaker, familierett og arverett, samt bistå i rettslige prosesser.


Andresen er fast bostyrer i Drammen tingrett, og har jevnlig oppdrag som bobestyrer i dødsboer hvor det er åpnet offentlig skifte.


Hun er fast bistandsadvokat i Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har mange oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Hun har også jevnlig oppdrag som forsvarer. Dersom du er utsatt for et alvorlig straffbart forhold kan Andresen gi råd og veiledning dersom du er usikker på om du ønsker å anmelde saken til politiet.

Arbeidserfaring

  • Fra 01.02.2020 Advokat / partner i TYR Advokatfirma AS (tidligere Advokatfirmaet Kildebo AS)
  • 2016–2020 Advokat / senioradvokat i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
  • 2012–2016 Politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt
  • 2010–2012 Dommerfullmektig i Drammen tingrett
  • 2007–2010 Førstekonsulent i Utlendingsnemnda

Fast bistandsadvokat

  • Fra 2017 - Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett

Utdannelse

  • 2014 Advokatbevilling
  • 2007 Cand.jur