Vi ønsker tre nye ansatte velkommen

Vi er fortsatt i vekstfasen, og har nylig ansatt tre nye medarbeidere. Sigrid Frogner Larsen er vår nye senioradvokat, Elise Kielland Busengdal begynner i rollen som advokatfullmektig og Benedikte Isaksen som kontormedarbeider. Det er med stor glede vi ønsker dere velkommen.

Sigrid Frogner Larsen gleder seg til å starte opp som advokat igjen etter å ha vært tre år i domstolen og to år i politiet. Før dette jobbet hun syv år som advokat og advokatfullmektig i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS. Hun fortsetter å jobbe med kontraktsrett og fast eiendom, samt at hun kommer inn med en solid erfaring innenfor strafferett og prosess. Hun gleder seg til å jobbe med straffesaker, men nå fra forsvarerhold og som bistandsadvokat.

Elise Kielland Busengdal ble ferdig med master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2020. Hun har et stort jusfaglig engasjement, og skrev masteroppgave innen strafferett. Hun har også vært utvekslingsstudent ved Newcastle University i Storbritannia.

Elise skal hovedsakelig jobbe med strafferett, men vil også bistå med generell rådgiving innenfor flere arbeidsområder. Hun er opptatt av god oppfølgning av og tydelig kommunikasjon med klientene. Elise ser frem til å jobbe sammen med svært dyktige og erfarne kollegaer.

Benedikte Isaksen ble våren 2020 ferdig med sin bachelor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet – Studiested Lillehammer. Nå ønsker hun å få et innblikk i hvordan hverdagen til en ferdigutdannet advokat ser ut, før hun senere planlegger å ta master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Benedikte begynte hos oss 2. juni og blir her i ett år. Hun er ansatt i stillingen som kontormedarbeider, men vil etter hvert også ha støtteoppgaver innenfor noen av våre rettsområder, blant annet konkursrett.

Vi er godt fornøyd med å ha fått dere med på laget, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere!