Året som har gått og året som kommer

Året 2020 har vært spesielt for oss alle. Året har vært preget av Koronaviruset, men også av en rekke høydepunkter.

For oss har de store lyspunktene i året 2020 vært:

  • Rekrutteringsprosessen våren 2020. Vi fikk en rekke søkere fra toppkandidater, og endte opp med å ansette to kjempeflinke advokater.
  • Innflytting i fantastiske lokaler sentralt på Bragernes torg.
  • Digital mestringsfølelse ved bruk av Teams og andre digitale verktøy.
  • Advokater hos oss ble engasjert til å forelese på Universitetet i Sørøst-Norge, som sensorer på Universitetet i Oslo og til å forelese på den årlige konkursrettsdagen til Juristenes Utdanningssenter.
  • Tett samarbeid med klienter i alt fra store eiendomsutviklingsprosjekter til straffesaker. Det er moro å se at god argumentasjon og grundig arbeid fører frem i dialogen med offentlige instanser. Det er givende å være forsvarsadvokat når påtalemyndigheten velger å nedlegge påstand om frifinnelse i retten. Det er godt å løse tvister mellom arvinger uten at saken ender opp i en dyr og konfliktskapende hovedforhandling.

Vår bistand har gjennom året 2020 vært fundert på verdiene Trygghet, Yrkesstolthet og Rettferdighet. Dette er verdier vi akter å ta med oss videre inn i 2021.