Fra januar 2024 er advokatfullmektig Eskil R. Lobben oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett.

Fra januar 2024 er advokatfullmektig Eskil R. Lobben oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett. Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. Lovutvalgene utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde.