Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser i EØS-området har trådt i kraft

EØS-terskelverdiene justeres hvert andre år av Europakommisjonen. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. At en anskaffelse overstiger EØS-terskelverdien innebærer blant annet at den omfattes av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser og må lyses ut i hele EØS-området. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte EØS-terskelverdier i Norge for 2024-2026.

  • Ny terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er 1,49 millioner, og for andre oppdragsgiver er ny terskelverdi 2,3 millioner. For bygge- og anleggskontrakter er ny terskelverdi på 57,8 millioner kroner.
  • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningskonkurranser er 4,6 millioner for vare- og tjenestekontrakter og 57,8 millioner for bygge- og anleggskontrakter.
  • For konsesjonskontrakter er ny terskelverdi 57,8 millioner.
  • For forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er ny terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter 4,6 millioner og bygge- og anleggskontrakter 57,8 millioner.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området. Endringene nevnt ovenfor gjelder kun EØS-terskelverdiene i anskaffelsesregelverket. I pressemeldingen om terskelverdiene står det at departementet vil komme tilbake til nasjonal terskelverdi senere.

Merk at det i anskaffelsesforskriften står at ny terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter er på 57,9 millioner kroner, og ikke 57,8 millioner kroner som nevnt over. Departementet har bekreftet at dette kun er en skrivefeil. Korrekt terskelverdi er 57,8 millioner kroner.

Karoline Nilsson Hollund

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Entrepriserett
Arbeidsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Konkurranserett og statsstøtte