Personvernerklæring - og hvordan vi bruker data

Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan TYR Advokatfirma AS samler inn og bruker personopplysninger når du besøker våre nettsider, er kunde av oss eller på annen måte er i kontakt med oss.

TYR Advokatfirma AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som hentes inn. Personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparters behandling av personopplysninger. Tredjeparter som vi samarbeider med, har egne personvernerklæringer og egen praksis som de selv er hovedansvarlige for.

Ved ytterligere spørsmål om vår behandling, vennligst ta kontakt med advokat og partner Lene Langseth på Langseth@tyradvokater.no

Advokatoppdrag

TYR Advokatfirma AS behandler i hovedsak personopplysninger som ledd i utførelsen av oppdrag for våre kunder. I denne forbindelse hentes det inn personopplysninger om kunden og motpart, men det kan også være andre personopplysninger av betydning for utførelsen av oppdraget.

Behandling skjer etter avtale med kunden, men det kan også være andre rettslige grunnlag som ligger til grunn for vår behandling. Dette kan være lov eller etter en interesseavveining mellom hensynet til den registrerte og hensynet til viktigheten av å behandle personopplysningene i den enkelte sak.

Våre nettsider

Når du besøker vår nettside samler vi og vår underleverandør av nettsiden inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider.

Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider overfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vårenettsider og tjenester til brukernes antatte behov.

Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

Kontaktskjema, informasjon og nyhetsbrev

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du måtte gi oss.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen er normalt etter samtykke fra deg. Utsendelse av nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten på bakgrunn av et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser eller etter samtykke.

Bostyreroppdrag - konkurs

TYR Advokatfirma AS har advokater som påtar seg bostyreroppdrag innenfor konkurs, også her påser vi at reglene for personvern blir overholdt. Bostyrer skiller mellom behandling av personopplysninger som skjer innenfor rammen av advokatfirmaets normale virksomhet og behandling som skjer innenfor rammen av boets virksomhet.

Innenfor boets virksomhet er boet ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Boet behandler opplysninger om selskapets ansatte, ledelse, kreditorer, debitorer, aksjonærer, garantister, kunder, leverandører, revisor, regnskapsfører, men det kan også være personopplysninger om andre av betydning for oppdraget som f. eks interessenter.

Vi behandler normalt opplysninger som navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, registreringsnummer for kjøretøy, bankopplysninger, lønnsinformasjon, helseopplysninger og annen informasjon relevant for bobehandlingen.

Behandlingen skjer med hjemmel i lov og/eller fordi det er nødvendig for å forfølge en oppgave av allmenn interesse eller som ledd i den myndighetsutøvelsen som håndtering av konkurssaken kan omfatte. Behandling kan også være nødvendig for å oppfylle en avtale, for eksempel dersom boet selger aktiva. Vi vil i mange tilfeller også kunne behandle personopplysninger etter en interesseavveining (behandlingen er nødvendig for å forfølge en berettiget interesse og denne interessen veier tyngre enn hensynet til den registrerte).

Bostyreroppdrag - dødsboer

TYR Advokatfirma AS har advokater som påtar seg bostyreroppdrag for offentlige dødsboer, også her påser vi at reglene for personvern blir overholdt. Bostyrer skiller mellom behandling av personopplysninger som skjer innenfor rammen av advokatfirmaets normale virksomhet og behandling som skjer innenfor rammen av boets virksomhet.

Innenfor boets virksomhet er boet ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Boet behandler normalt opplysninger om arvinger, stedfortredere og kreditorer, men det kan også være personopplysninger om andre av betydning for oppdraget som f. eks interessenter. Opplysninger om avdøde faller ikke inn under personopplysningslovens virkeområde, men boet vil tilstrebe at også disse opplysningene behandles som om personopplysningsloven kom til anvendelse.

Vi behandler normalt opplysninger som navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, registreringsnummer for kjøretøy, eiendom, bilder, bankopplysninger, lønnsinformasjon, helseopplysninger og annen informasjon relevant for bobehandlingen.

Behandlingen skjer med hjemmel i lov og/eller fordi det er nødvendig for å forfølge en oppgave av allmenn interesse eller som ledd i den myndighetsutøvelsen som håndtering av dødsboet kan omfatte. Behandling kan også være nødvendig for å oppfylle en avtale, for eksempel dersom boet selger aktiva. Vi vil i mange tilfeller også kunne behandle personopplysninger etter en interesseavveining (behandlingen er nødvendig for å forfølge en berettiget interesse og denne interessen veier tyngre enn hensynet til den registrerte).

Annen behandling

Vi behandler også kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere. Det rettslige grunnlaget for dette er avtale eller samtykke med leverandør eller samarbeidspartner.

Vi er opptatt av å ikke behandle data i større utstrekning enn det som er nødvendig.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsler, også omtalt som cookies, er tekstfiler som lastes ned og lagres på enheten din når du besøker nettsiden.

Vi benytter informasjonskapsler for autentiseringsformål slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende samt for å huske besøkendes brukerpreferanser. Vi benytter også informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten til nettsidene. Dette gjør vi ved å lagre informasjon som reduserer fremtidig nedlastningstid og annen informasjon som kan benyttes til å forbedre brukeropplevelsen. Vi bruker dessuten informasjonskapsler for markedsføringsformål. Informasjonskapslene vil kunne brukes til å rette relevante annonsebudskap mot deg på andre nettsteder og digitale plattformer. Du kan via innstillingene i nettleseren hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler samt slette informasjonskapsler. En veiledning på hvordan administrere informasjonskapsler i de vanligste nettleserne finner du her. Vær oppmerksom på at slik sletting og hindring av bruk av informasjonskapsler kan medføre redusert funksjonalitet på denne og andre nettsider.

Lagring

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Underleverandører og samarbeidspartnere

TYR Advokatfirma AS benytter seg av underleverandører (databehandlere) for innsamling, lagring og informasjonshåndtering. Disse underleverandørene behandler data på våre vegne i henhold til inngått databehandleravtale og våre instrukser, og i henhold til personopplysningsloven.

I tilfeller hvor vi har uttrykkelig samtykke fra deg vil vi kunne dele personopplysninger med samarbeidspartnere og andre tredjeparter for markedsføringsformål. Skulle det oppstå en hendelse hvor vi trenger ditt uttrykkelige samtykke vil vi kunne kontakte deg ved hjelp av kontaktinformasjonen vi har fått fra deg.

Dine rettigheter

I henhold til norsk personopplysningslov har du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg.

Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

  • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
  • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
  • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
  • Rett til å kalle tilbake samtykke – du har rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
  • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
  • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil alltid gjøres tilgjengelig på denne adressen. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.