Eiendomsutvikling

Dersom du driver med eiendomsutvikling i stor skala, eller skal utvikle et mindre boligområde, er det mange juridiske utfordringer som vil oppstå. Det er ofte behov for å skrive samarbeidsavtaler, opsjonsavtale eller ordinære kjøpsavtaler. TYR Advokatfirma bistår med rådgivningen og utarbeidelse av alle mulig avtaler som kan være nødvendig i forbindelse med utvikling av eiendom.

Det vil alltid dukke opp spørsmål som gjelder forholdet til det offentlige ved eiendomsutvikling. Det kan gjelde problemstillinger i forhold til plan- og bygningsloven, søknader om byggetillatelser og spørsmål om eiendomsfradeling, matrikulering og tinglysning.

TYR Advokatfirma har spesialister innenfor alle rettsområder som gjelder eiendomsutvikling.

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre