Entrepriserett

TYR Advokatfirma har betydelig erfaring og kompetanse innen entrepriserett. Våre advokater yter bistand i alle faser av et byggeprosjekt; fra utforming av anbudsgrunnlag til innhenting av anbud, kontraktsslutning, gjennomføringsfasen og frem til overtakelse og økonomisk sluttoppgjør.

Et vellykket prosjekt skapes av riktige valg fra begynnelsen til slutt. Den kanskje viktigste fasen i et prosjekt er planleggingsfasen. TYR Advokatfirma bistår både byggherrer, prosjekterende og entreprenører i alle faser av et prosjekt.

Våre advokater arbeider med problemstillinger og yter bistand innenfor:

  • Organisering av byggesaken og risikovurdering av valgte prosjektorganisering.
  • Valg av entreprisemodell (totalentreprise, utførelsesentreprise, en eller flere entrepriser, samhandlings- og partneringsmodeller med mer)
  • Anbuds/tilbudsprosessen
  • Bistand knyttet til utarbeidelse eller kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsdokumenter og varslingsskjemaer
  • Bistand i forbindelse med etablering av kontraktsstrategier
  • Løpende oppfølging av prosjekter, herunder call-tjeneste
  • Deltakelse i forhandlinger
  • Tvisteløsning

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre

Karoline Nilsson Hollund

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Entrepriserett
Arbeidsrett
Forvaltningsrett
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Konkurranserett og statsstøtte