Helserett

Helsesektoren er i dag et område med omfattende lovgivning, og inneholder regler som gjelder både helse- og omsorgstjenesten, helsepersonell og pasienter/brukere.

Pasienter og brukere har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder regler om de rettighetene man har. Her er det også regler om klagerett og anmodning om tilsyn, dersom man opplever å ikke få den hjelpen man har behov for. Om man har fått skade som følge av svikt i behandlingen, kan det også være grunnlag for pasientskadeerstatning.

I helse- og omsorgslovgivningen er det også gitt ulike regler om bruk av tvang; innenfor psykisk helsevern, somatisk helsehjelp, overfor rusmiddelavhengige og overfor personer med psykisk utviklingshemming. For eksempel kan det dreie seg om tvangsinnleggelse eller tvangsmedisinering i psykiatrien, eller tvangstiltak for å få gjennomført nødvendig stell og pleie. Dersom helse- og omsorgstjenesten mener at det er grunnlag for å bruke tvang, må det som hovedregel treffes et skriftlig vedtak som pasienten/brukeren eller dennes representant kan klage på.

Videre er det gitt en rekke regler som stiller krav til virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester og helsepersonell. Bestemmelsene skal sikre at den enkelte pasient og bruker får oppfylt sine rettigheter, og stiller i tillegg krav til blant annet taushetsplikt, dokumentasjonsplikt og opplysningsplikt/-rett.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Klage eller tilsynsanmodning på mangelfulle tjenester
  • Pasientskadeerstatning
  • Klage på bruk av tvang
  • Bistand til helsepersonell i tilsynssaker
  • Juridisk rådgivning til privatpersoner, virksomheter og helsepersonell

Advokater på dette fagområdet:

Eskil R. Lobben

Advokatfullmektig

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnevern
Forvaltningsrett
Helserett