Immaterialrett og markedsføring

Har du tenkt over at virksomheten din kan ha verdier bestående av tekniske løsninger, varemerke, design eller navn? Kanskje kan det være greit å søke profesjonell hjelp for å sikre disse verdiene som du eller din bedrift har skapt gjennom kreativ tenkning og arbeid.

Immaterialrett betyr rettigheter av ikke-materiell art. Dette kan være opphavsrett, patenter, foretaksnavn, varemerke og design. Økt konkurranse i markedet gjør at sikring av disse verdiene kan gi deg et konkurransefortrinn. Kanskje har du blitt kjent med at noen andre har kopiert ditt produkt eller på annen måte urimelig utnytter noe du har skapt.

Vi bistår med håndheving og sikring av slike verdier, samt rådgivning knyttet til videreutvikling, salg eller lisensiering av slike rettigheter. Vi bistår også med spørsmål innenfor markedsføringsretten, slik som utforming og kontroll av standardvilkår, utsendelse av e-poster, bistand ved henvendelser fra Forbrukertilsynet eller Markedsrådet.

Vi bistår blant annet med:

  • Varemerke- og designregistrering i Norge og utlandet
  • Klage på nektelse av registrering
  • Problemstillinger knyttet til foretaksnavn
  • Kontraktsregulering, herunder konfidensialitetsavtaler og lisensavtaler
  • Andre rettighetsoverdragelser
  • Bistå i konflikter hvor etterligning er tema
  • Vern av forretningshemmeligheter
  • Utforming av strategi
  • Tvisteløsning og prosedyre

Advokater på dette fagområdet:

Lene Langseth

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Selskapsrett
Personvern og GDPR
Immaterialrett og markedsføring
Konkurranserett og statsstøtte
Pengekrav
Restrukturering og insolvens
Konkurs