Landbruk

TYR Advokatfirma bistår landbruket. En rekke av våre spesialområder innenfor eiendomsretten er særlig aktuelle for Landbruket, som for eksempel grensetvister, servitutter og hevd.

TYR Advokatfirma har også spesialisert seg innenfor landbruksforsikring, og har i mange år bistått bønder over hele landet i tvister mot forsikringsselskapene.

Vår advokater som har spesialkompetanse innenfor familie og arverett bistår også med generasjonsskifter i landbruket.

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre