Pengekrav

Har du en kunde eller avtalemotpart som ikke betaler? Vi kan bistå med innfordring av utestående kundefordringer eller andre pengekrav du måtte ha. Dette kan være i forbindelse med levering av en tjeneste, vare, erstatning, manglende betalt leie eller andre oppgjør som ikke blir betalt.

Vi bistår blant annet med:

  • Innfordring
  • Utforming av gjeldsbrev, låneavtale, nedbetalingsavtaler eller annen sikkerhet.
  • Etablering av tvangsgrunnlag, dette kan for eksempel være pant, utlegg eller arrest.
  • Gjennomføre tvangsfullbyrdelse av kravet.
  • Tvisteløsning og prosedyre

Advokater på dette fagområdet:

Lene Langseth

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Selskapsrett
Personvern og GDPR
Immaterialrett og markedsføring
Konkurranserett og statsstøtte
Pengekrav
Restrukturering og insolvens
Konkurs