Plan- og bygningsrett

Plan og bygningsrett er et fagområde under utvikling og som blir stadig mer komplisert.

Våre advokater bistår jevnlig eiendomsutviklere, byggherrer, entreprenører, borettslag, sameier, privatpersoner og kommuner innenfor alle områder av plan- og bygningsretten.

Plan- og bygningsrett innebærer omfattende kontakt med myndighetene. Flere av våre advokater har bakgrunn fra offentlig forvaltning og kjenner dermed de offentlige beslutningsprosessene svært godt.

Vi bistår blant annet med:

 • Rådgivning om byggesaksreglene
 • Utviklingsprosjekter
 • Reguleringsprosesser
 • Myndighetskontakt
 • Ansvarsrettssystemet
 • Klagehåndtering
 • Kvalitetskontroll av byggesøknader
 • Dispensasjons- og fravikssøknader
 • Utbyggingsavtaler
 • Konsekvensutredninger
 • Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
 • Spørsmål knyttet til vann og avløp

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre