Selskapsrett

Valg av selskapsform har betydning for organisering av virksomheten, men det har også betydning for hvilken risiko eierne utsettes for personlig. Det er ulike fordeler og ulemper ved de forskjellige selskapsformene, og det er derfor avgjørende hva slags selskap man oppretter. For å finne den selskapsformen som passer best til det selskapet som skal opprettes, er det nyttig å få bistand fra en advokat.

Eier man flere selskaper, kan det være nyttig å vurdere hvordan disse selskapene skal struktureres. Skal de inngå som en del av et konsern, eller skal selskapene være uavhengige av hverandre.

Mange selskap har flere enn en eier. Da er det viktig at selskapets vedtekter og aksjonæravtalene er tydelige, for å minimere muligheten for konflikt mellom aksjonærene. Ønsker man flere eiere uten å miste kontrollen over selskapet, kan det opprettes forskjellige aksjeklasser som har begrensede stemmerettigheter.

Våre advokater har lang erfaring med selskapsrettslige problemstillinger, og kan finne den løsningen som passer best til dine behov.

Vi bistår blant annet med:

  • Opprettelse av aksjeselskap eller ansvarlig selskap
  • Opprettelse eller endringer av selskapets vedtekter/bestemmelser
  • Opprettelse og vurdering av selskaps- og aksjonæravtaler
  • Valg av selskapsform basert på selskapets formål
  • Avholdelse og møteledelse av generalforsamlinger
  • Rådgivning ved valg av selskapsstruktur
  • Fisjon og emisjoner
  • Bistand til styrevirksomhet
  • Oppløsning og avvikling av selskap

Advokater på dette fagområdet:

Lene Langseth

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Selskapsrett
Personvern og GDPR
Immaterialrett og markedsføring
Konkurranserett og statsstøtte
Pengekrav
Restrukturering og insolvens
Konkurs

Karoline Nilsson Hollund

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Entrepriserett
Arbeidsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Konkurranserett og statsstøtte