GDPR – Følger din virksomhet personvernlovgivningen?

De nye personvernreglene (GDPR) var høyt oppe på prioriteringslisten til norske bedrifter i 2018. Mange virksomheter har sørget for å kartlegge personopplysninger de behandler, hvor de oppbevarer opplysningene og om de nødvendige protokoller og databehandleravtaler er på plass. Det er lagt ned interne og eksterne ressurser på å oppfylle det nye regelverket, som igjen har skapt økt bevisstgjøring, samt begrenset risikoen for bøter fra Datatilsynet. Det er likevel vår erfaring at en del bedrifter og organisasjoner aldri kom skikkelig i gang med arbeidet. Disse bedriftene og organisasjonene risikerer nå overtredelsesgebyrer fra Datatilsynet.

Alle virksomheter behandler personopplysninger i større eller mindre grad, og bør kartlegge bruken av personopplysninger. Vi har bistått mange bedrifter de siste årene med kartlegging, da vi ser at det kan være vanskelig for bedriftene å sette seg inn i de kravene som stilles.

TYR Advokatfirma AS har spesialister som kan personvern, og tilbyr bedrifter et kartleggingsmøte hvor vi redegjør for de viktigste kravene og vurderer om bedriften oppfyller lovpålagte krav.

Frem til og med sommeren 2021 tilbyr vi kartleggingsmøte med bedrifter til en fastpris kr 3 700 eks mva. I kartleggingsmøtet vil vi gå gjennom blant annet:

  • Hvilke personopplysninger behandler virksomheten
  • Rettslig grunnlag for behandlingen
  • Hvor har virksomheten personopplysningene
  • Har virksomheten de nødvendige databehandleravtaler
  • Protokoller, finnes det og hva skal de inneholde
  • Utsendelse av markedsføringsmateriell


Interessert? Ta kontakt med advokatene Bjørn Jacobsen eller Lene Langseth.