Vi tilbyr GDPR-opplæring av dine ansatte

GDPR handler om retten til dine og mine personopplysninger og oppstiller strenge krav til bedrifter og organisasjoner. Alle virksomheter behandler personopplysninger. Regelverket krever at virksomhetene er bevisst sitt ansvar, sørger for opplæring og gode interne rutiner for å forhindre at regelverket brytes.

Visste du at brudd på regelverket kan koste din virksomhet dyrt? Datatilsynet ga nylig et selskap overtredelsesgebyr på 100 000 kroner for å kredittvurdert en person uten behandlingsgrunnlag.

Vi hjelper selskaper med opplæring av de ansatte og tilbyr 1 times spesialtilpasset kurs for dine ansatte til en fastpris kr 4 000. Vi stiller med to erfarne advokater innen personvern, hvor vi gjennomgår reglene for GDPR og kommer med konkrete eksempler på hva din virksomhet må overholde av regler. Gjennom kurset vil vi komme inn på:

  • Viktigheten av internkontroll og gode IT-rutiner.
  • Rutiner for avvikshåndtering- og rapportering, sletting og lagring.
  • Lagring av personvernopplysninger i ansattes e-poster.
  • Viktigheten av taushetsplikt.
  • Utfordringer med bruk av hjemmekontor.
  • Hvordan besvare innsynshenvendelser.
  • Andre viktige temaer for din virksomhet.

Høres dette nyttig og interessant ut? Ta kontakt med oss og bestill kurs i dag!

Vi gjennomfører på en måte som vi sammen finner mest hensiktsmessig og i tråd med dagens restriksjoner.