Webinar 02.03.2021: Fra permittering til nedbemanning

Omstillings- og nedbemanningsprosesser innebærer en stor belasting for berørte arbeidstakere og for organisasjonen for øvrig. Arbeidsgiver må i en slik prosess sørge for at prosessen skjer i henhold til de krav arbeidsmiljøloven og rettspraksis oppstiller, samtidig som man må sørge for å ivareta de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende.

I dette webinaret tar vi sikte på en praktisk gjennomgang av helt sentrale aspekter ved slike prosesser. Vi vil gå gjennom sentrale spørsmål som:

  • Hvordan gå fra permittering til nedbemanning på en ryddig og god måte?
  • Hva kreves av dokumentasjon før nedbemanningsprosessen igangsettes?
  • Når og hvordan bør representanter for de ansatte involveres i prosessen?
  • Hvordan skal en arbeidsgiver bestemme hvilke arbeidstakere som skal sies opp?
  • Må utvelgelsen skje i hele virksomheten eller kan utvelgelseskretsen begrenses?
  • Sluttpakker eller prosess?

Webinaret holdes tirsdag 2. mars kl. 10.00-12.00 av advokatene Andrea Wisløff og Bjørn Jacobsen, og er kostnadsfritt.

Påmelding sendes til: kontor@tyradvokater.no

Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Tvisteløsning og prosedyre