Konkurs, restrukturering og insolvens

Er ditt selskap eller du personlig i en vanskelig økonomisk situasjon kan vi hjelpe deg. Det kan være blant annet med innfordring av kundefordringer, systematisering av gjeld, forhandling med kreditorer eller restruktureringsprosesser.

Vi har faste oppdrag som bostyrer for tingretten i Drammen og Kongsberg og Eiker. Bostyrer Lene Langseth har lang erfaring med både store og små konkursboer, det være seg selskaper eller personlige konkurser.

Vi tilbyr dyktige advokater som yter bistand med høy faglig kvalitet, og som evner å se de gode løsningene i en presset situasjon.

Vi bistår blant annet med:

  • Bostyreroppdrag
  • Krisehåndtering
  • Vurdering av handlingsalternativer
  • Refinansiering
  • Innfordring av kundefordringer
  • Gjelds- og akkordforhandlinger
  • Vurdering av sikkerheter
  • Andre panterettslige spørsmål
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Tvisteløsning og prosedyre

Advokater på dette fagområdet:

Lene Langseth

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Selskapsrett
Personvern og GDPR
Immaterialrett og markedsføring
Konkurranserett og statsstøtte
Pengekrav
Restrukturering og insolvens
Konkurs

Sigrid Frogner Larsen

Senioradvokat

Fast eiendom
Boligrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Borettslag og eierseksjonssameie
Landbruk
Tvisteløsning og prosedyre
Konkurs

Elise Kielland Busengdal

Advokatfullmektig

Strafferett
Arv og testament
Konkurs