Spesialistunntaket - de nye innleiebestemmelsene

Spesialistunntaket - de nye innleiebestemmelsene

Av advokat Bjørn Jacobsen, partner i TYR Advokatfirma AS

I artikkelen «Er innleie fra bemanningsforetak en saga blott» fra april 2023 redegjorde vi for de nye innleiebestemmelsene som trådte i kraft 1. april 2023. Endringene endrer rammebetingelsene for bemanningsforetakene dramatisk og innskrenker adgangen til å leie inn arbeidskraft vesentlig.

Hovedregelen er nå at en bedrift eller organisasjon kun kan leie inn arbeidskraft der en fast ansatt er fraværende og man har behov for en vikar i en tidsbegrenset periode. Dette betyr at bedrifter ikke lenger har adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak dersom bedriften har et økt behov for arbeidskraft i en kortere periode, f.eks. i forbindelse med et bestemt prosjekt eller i forbindelse med høysesong.

I artikkelen understreket vi at det finnes enkelt unntak. Det er blant annet gjort unntak for innleie av «arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt». Unntaket fremgår av forskrift om innleie fra bemanningsforetak paragraf 3 første ledd bokstav b).

Det fremgår av ordlyden at tre vilkår få foreligge for at innleie skal være lovlig. Arbeidstakeren må for det første besitte spesialkompetanse. Dette innebærer at arbeidstakeren må ha en eller annen form for spesialisert kunnskap eller ekspertise som vedkommende har fått gjennom enten utdanning eller erfaring. En fornuftig tommelfingerregel vil antagelig være at arbeidstaker må ha en særskilt kompetanse som ansatte hos innleiebedriften ikke selv har og som det normalt ikke er behov for i den ordinære løpende driften.

Unntaket gjelder for det annet kun rådgivnings- og konsulenttjenester. En bedrift kan derfor ikke leie inn en lastebilsjåfør selv om denne besitter en særskilt kompetanse som bedriften ellers ikke har. Typiske eksempler på tjenester som vil kunne falle innenfor er it-konsulenter, arkitektkompetanse, reklame og markedsføringskompetanse og pr og kommunikasjon.

Det oppstilles endelig et krav om at arbeidstakeren skal arbeide i et klart avgrenset prosjekt. Innleie av en it-konsulent fra et bemanningsforetak som skal bidra til å utvikle en ny netthandelsløsning for Lillevik Farge og Interiør AS vil følgelig være lovlig, mens innleie av samme it-konsulent for å drifte datasystemene til samme bedrift vil være ulovlig.

Alle tre vilkår må være oppfylt for at det skal være lovlig å leie inn spesialister fra bemanningsforetak. Det er videre grunn til å understreke at innleiebedriften må være forberedt på å dokumentere at vilkårene foreligger overfor Arbeidstilsynet og bedriftens egne tillitsvalgte.