Familierett og økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd

For de som er gift, partnere eller samboere er det lurt å tenke gjennom de økonomiske forholdene, og hva som kan skje ved et eventuelt samlivsbrudd. Ved å planlegge, og opprette de nødvendige avtaler, kan du skape en mye bedre forutberegnelighet dersom noe skulle skje. Dette vil også minsker faren for at det oppstår konflikter senere.

Skifteoppgjør ved separasjon/ skilsmisse:

For de som har ektefelle/ partner regulerer bestemmelsene i ekteskapsloven formuesforholdet, både under samlivet og ved et eventuelt samlivsbrudd. Etter et samlivsbrudd skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Da er det avgjørende hva ektefellene hadde av verdier før de giftet seg, og hva de eventuelt har fått av arv/gaver underveis i ekteskapet. Det kan ofte oppstå spørsmål blant annet rundt verdifastsetting, eierskap, overtakelse av eiendeler/bolig og vederlagskrav.

Samboeroppgjør:

Samboere skal dele aktivaene de eier, enten etter samboeravtale de har inngått, eller basert på hvem som eier hva. Det økonomiske oppgjøret for samboere er bare delvis lovregulert. Det blir spørsmål om hvem som faktisk har finansiert hva, og hvem som er ansvarlige for felles lån. Noen samboeroppgjør er enkle, mens andre reiser kompliserte spørsmål.

Ektepakter og samboeravtaler:

Dersom dere er gift og ønsker en annen formuesordning enn den som fremgår av lovgivningen må dere opprette en ektepakt. Da kan dere blant annet innta bestemmelser om særeie, skjevdeling og gaveoverføringer mellom ektefellene. Det er viktig å merke seg at det er spesielle formkrav for denne typen avtaler, og at konsekvensene av at formkravene ikke er oppfylt vil være at avtalen er ugyldig.

For samboere er det som nevnt lite lovregulering. Det kan derfor vært svært hensiktsmessig å inngå en samboeravtale hvor det inntas bestemmelser om blant annet eierforhold, samt fordeling av formue og gjeld ved et eventuelt samlivsbrudd.

Vi har dyktige advokater som tilbyr bistand med høy faglig kvalitet, og som evner å skape gode personlige relasjoner. Begge deler er viktig for å finne de beste løsningene for våre klienter. Vi bistår blant annet med rådgivning, utferdigelse av nødvendige dokumenter, samt ved forhandlinger om økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd. Vårt mål er alltid å løse sakene utenfor rettssalen, men dersom det ikke lar seg gjøre har vi også lang erfaring med rettslige prosesser.

Advokater på dette fagområdet:

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Nina Elisabeth S. Andresen

Advokat & Partner

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Tvisteløsning og prosedyre

Ivar Strømsjordet

Senioradvokat

Fast eiendom
Arv og testament
Familierett og økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd
Bolig- og eiendomsrett
Restrukturering og insolvens
Styrearbeid

Andreas Ask

Advokatfullmektig

Fast eiendom
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Avtale- og kontraktsrett