Fast eiendom

Fast eiendom, eller eiendomsrett, er et omfattende rettsområde som favner et stort spekter av sakstyper og juridiske problemstillinger. TYR Advokatfirma bistår både private aktører, næringslivet og det offentlig med blant annet følgende:

  • Juridiske problemstillinger vedrørende kjøp og salg av eiendom.
  • Rådgivningen når det gjelder offentlig tillatelser, eiendomsstrukturering, jordskifte og tinglysning.
  • Tvistesaker etter avhendingsloven, bustadoppføringsloven, håndverkertjenesteloven og husleieloven.
  • Rådgivningen og tvistesaker som gjelder naborett, hevd, servitutter og eiendomsgrenser.
  • Problemstillinger knyttet til eierseksjonssameier og borettslag.


Vi satser stort på fast eiendom, og flere av våre advokater har lang erfaring og spesialkompetanse på området.

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre