Barnefordeling, samvær og bosted

Uenighet etter samlivsbrudd om barna som gjelder foreldreansvar, fast bosted og samvær kalles nå for foreldretvister. Slike saker behandles etter barneloven.

Dersom foreldrene ikke kommer til enighet om foreldreansvar, fast bosted eller samvær kan det være fornuftig å forsøke med mekling på familievernkontoret. Du må uansett ha en meklingsattest fra familievernkontoret for å reise sak for domstolen. Noen ganger kan man også gjennom bistand fra advokat klare å komme frem til en minnelig løsning.

Dersom dere ikke klarer å løse konflikten utenfor domstolen og det må tas ut stevning, har domstolen et opplegg hvor det gjennom såkalt saksforberedende møter gjøres forsøk på å komme frem til en løsning begge foreldre er enig om. Retten oppnevner og bekoster da en sakkyndig psykolog som hjelper til med å belyse saken og kommer med sine vurderinger.

Noen ganger er konfliktene og uenighetene så store at det ikke er mulig å bli enig gjennom saksforberedende møter, og da må saken behandles gjennom en hovedforhandling. Retten vil da prøve å finne en løsning basert på «barnets beste». Også da oppnevnes en sakkyndig psykolog på statens regning.

Våre advokater har lang erfaring med behandling av saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær, både i og utenfor domstolen. Det er fornuftig å få råd og veiledning av advokat dersom du står i en foreldretvist. Dette gjelder særlig i forbindelse med spørsmål om hvordan foreldretvister behandles i domstolen, hvilke momenter som vektlegges av retten ved vurderingen av hva som er barnets beste og hvordan du bør gå frem for å forsøke å finne en løsning på konflikten. Barna våre er det kjæreste vi har og noen ganger kan konflikter om barna bli veldig vanskelige. Når temperaturen blir høy og frontene er steile kan det også være nyttig å få en realitetsvurdering av en erfaren advokat på området.

Advokater på dette fagområdet:

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Nina Elisabeth S. Andresen

Advokat & Partner

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Tvisteløsning og prosedyre