Hva er lovlig og ulovlig bruk av mobiltelefon i bil?

Artikkelen er skrevet av Benedikte Isaksen.


Bruk av mobiltelefon under kjøring er trafikkfarlig og har av gode grunner vært forbudt siden år 2000. Likevel er den ulovlige mobilbruken et vedvarende problem.

Regjeringen la derfor ned forslag om å øke straffenivået, og fra 1. januar 2021 ble boten tredoblet fra 1700 til 5000 kroner. I tillegg får du nå tre prikker i førerkortet i stedet for to.

Forskriftendringen er begrunnet i et ønske om å øke etterlevelsen av forbudet. Bøter er ment å være avskrekkende, og for å kunne opprettholde bøtenes preventive effekt mener regjeringen at bøtene er nødt til å holde et nivå som gjør at vi mennesker ikke bruker mobiltelefonen.

Forbudet gjelder håndholdt mobiltelefon

Det er kun bruken av håndholdt mobiltelefon som omfattes av forbudet, det vil si mobiltelefoner som verken er koblet til et håndfri-system eller står i en holder som er forskriftsmessig plassert i bilen. For å oppfylle kravet om forskriftsmessig plassering, må mobilholderen være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet til rattet og så nært førers ordinære synsfelt som praktisk mulig.

Når kravet til holderen er oppfylt kan mobiltelefonen brukes til å ta imot, starte og avslutte samtaler. Det er imidlertid ikke nok med en mobilholder dersom du skal spille musikk fra telefonen. Da kreves det at mobilen er helt håndfri, for eksempel via Bluetooth, slik at du kan skifte sang eller kanal ved hjelp av knapper på rattet eller ved å bruke stemmen.

Det å skrive tekstmeldinger, sjekke sosiale medier eller surfe på internett er ulovlig under bilkjøring, selv om mobilen er plassert forskriftsmessig eller tilkoblet et håndfri-system. Du kan heller ikke bruke mobilen til navigasjon dersom du er nødt til å trykke på telefonen mens du kjører.

Forbudet gjelder til tross for kortvarig trafikal stans

Det var lenge et uklart spørsmål om begrepet «under kjøring» skulle omfatte situasjoner hvor bilen står stille på grunn av kø eller rødt lys.

Spørsmålet ble endelig avklart i Høyesteretts dom av 22. oktober 2020 da retten anså at «trafikal stans på grunn av vikeplikt, stoppskilt, rødt lys eller kødannelse er en integrert del av ethvert ordinært trafikkbilde» og at forbudet derfor også måtte gjelde slike hendelser.

Annerledes vil det stille seg om man blir stående fast i trafikken over en lengre periode, for eksempel på grunn av en større trafikkulykke. I slike tilfeller mente retten at det ikke vil være naturlig å la straffeansvaret komme til anvendelse.

Så lite skal til for å miste førerkortet

Det er ikke mange gangene du skal bli tatt for den ulovlige mobilbruken før du risikerer å miste førerkortet, og det skal desto mindre til dersom du er i prøveperioden. Bilførere med prøveperiode får nemlig registrert dobbelt antall prikker for hver overtredelse, noe som betyr at du får hele seks prikker ved overtredelse av det aktuelle mobilforbudet. Åtte prikker i løpet av en treårsperiode medfører tap av førerkortet for seks måneder.

Advokater på dette området:

Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Nina Elisabeth S. Andresen

Advokat & Partner

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Tvisteløsning og prosedyre