Arv og testament

Arv og testament

Arverett er et rettsområde som er aktuelt for de fleste av oss, uansett hvilken fase i livet man befinner seg i. Vårt råd er at du på et tidlig tidspunkt tenker gjennom hvordan du ønsker at arven etter deg skal fordeles i fremtiden. Dette kan synes fjernt, men erfaringsmessig vil god planlegging sikte at dine ønsker ivaretas best mulig, og minske faren for at det oppstår konflikter senere.

Arv og testament

Arveloven regulerer arvens fordeling, og det er viktig å være klar over at både samlivsform, og ulike familiekonstellasjoner, har betydning for hvordan arven blir fordelt. Dersom man ønsker en annen fordeling av det man etterlater seg enn det loven bestemmer må det opprettes et testament. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gi gaver/ forskudd på arv mens man lever, noe som for eksempel kan reguleres i et gavebrev.

Planlegging er spesielt viktig dersom man har store verdier som for eksempel er knyttet til næringsvirksomhet. Da vil det ofte være aktuelt å gjennomføre et generasjonsskifte, slik at videre drift blir sikret fremover i tid.

Fremtidsfullmakt

Og hva skjer dersom du kommer i en tilstand som gjør at du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser? En fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, og dersom man ikke ønsker at Fylkesmannen skal oppnevne en verge hvis man kommer i en slik situasjon, kan man selv ta styringen og opprette en fremtidsfullmakt. Da kan man selv velge hvem som skal være fullmektig, og bestemme hvordan fullmektigen skal opptre slik at ens personlige og økonomiske interesser blir best mulig ivaretatt.

Skifte – valg av skifteform og gjennomføring

Etter et dødsfall må de etterlatte ofte ta stilling til vanskelige spørsmål knytte til skifte. Det kan være spørsmål knyttet til arvens fordeling, om man skal overta boet til privat skifte eller begjære offentlig skifte, og eventuelt om gjenlevende ektefelle kan og bør bli sittende i uskiftet bo. Svarene på hva som er mest hensiktsmessig vil variere alt ettersom hvordan situasjonen er. Våre advokater har lang erfaring med forskjellig former for skifteoppgjør, og bistår gjerne med rådgivning dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Vi har dyktige advokater som tilbyr bistand med høy faglig kvalitet, og som evner å skape gode personlige relasjoner. Begge deler er viktig for å finne de beste løsningene for våre klienter. Vi bistår med veiledning, utferdigelse av nødvendige dokumenter, og gjennomføring av både private- og offentlig skifte av dødsboer. Dersom man befinner seg i en situasjon hvor det har oppstått uenigheter, kan vi bistå i forhandlinger for å finne gode løsninger. Vårt mål er alltid å løse sakene utenfor rettssalen, men dersom det ikke lar seg gjøre har vi også lang erfaring med rettslige prosesser.

Advokater på dette fagområdet:

Nina Elisabeth S. Andresen

Advokat & Partner

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Tvisteløsning og prosedyre