Tvisteløsning og prosedyre

Når man er involvert i en rettslig tvist innebærer dette i mange tilfeller en ekstraordinær situasjon for de involverte partene. Dette stiller høye krav til kommunikasjon og faglig kompetanse hos advokaten. Det er viktig at advokaten søker å belyse alle sider av saken, analyserer prosessrisikoen og vurderer ulike utfall av tvisten. Disse vurderingene er en forutsetning for å ta de riktige juridiske og strategiske beslutningene i prosessen.

Vi har flere dyktige advokater med omfattende erfaring innen tvisteløsning og prosedyre. Gjennom sine erfaringer har de opparbeidet seg et godt juridisk skjønn, gode analytiske evner, samt evnen til å se helheten i en sak. 

Vi bistår med tvisteløsning og prosedyreoppdrag innen alle våre fagområder. Med vår brede fagkompetanse kan vi raskt sette sammen tverrfaglige team for å møte den enkelte klients behov. 

Vi prosederer saker for alle domstoler. Vi har faste forsvarere og bistandsadvokater, og en av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Nina Elisabeth S. Andresen

Advokat & Partner

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Tvisteløsning og prosedyre