Arbeidsrett

Ansatte er for de aller fleste bedrifter den viktigste ressursen. Arbeidstakernes kunnskap, kontaktnett og erfaring er som regel avgjørende for bedriftens suksess. Bedrifter som legger til rette for at ansatte trives og utvikles har et stort konkurransefortrinn. Myndighetene og samfunnet stiller, på den annen side, stadig høyere krav til arbeidsgivere. Regelverket er komplisert, og krever både oversikt og dybdeforståelse. Feiltrinn og forhastede beslutninger kan ofte få store konsekvenser.

Erfaring viser er at god rådgivning på et tidlig tidspunkt både forebygger og løser konflikter. Et godt rammeverk i form av en fornuftig og tilpasset arbeidsavtale, gode interne retningslinjer, et bevisst forhold til eventuelle tariffrettslige forpliktelser og kunnskap om arbeidsmiljøloven gir våre klienter de beste forutsetninger for å unngå konflikter og arbeidsrettstvister.

De aller fleste arbeidstakere som er i en konfliktsituasjon med arbeidsgiver opplever situasjonen som dramatisk. Dette er for de fleste heldigvis noe de kun opplever en gang i sitt liv. Vi representerer derimot daglig arbeidstakere som står i slike tvister. Vi vet at sakene ikke kun handler om juridiske spørsmål, og gir derfor alltid råd basert på arbeidstakerens langsiktige interesser.

Våre arbeidsrettsspesialister arbeider med alle arbeidsrettsrelaterte saker. Vi bistår både arbeidsgivere, arbeidstakere og foreninger. Selv om vi løser de aller fleste saker utenfor rettsapparatet, har samtlige av våre advokater omfattende prosedyreerfaring.

Vi bistår blant annet med:

 • Arbeidsavtaler
 • Konkurransebegrensende avtaler (konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsforbud)
 • Bonus og incentivprogrammer
 • Innleie av arbeidstakere og bruk av utenlandsk arbeidskraft
 • Arbeidstid
 • Sykefraværsoppfølging
 • Oppsigelse og avskjed
 • Omorganisering, nedbemanning og permittering
 • Varsling og varslingsrutiner
 • Tariffavtaler og tariffrettslige spørsmål
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Straff og arbeidsmiljøkriminalitet
 • Forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre

Advokater på dette fagområdet:

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Tvisteløsning og prosedyre

Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre